Skåp som skyddar stöldbegärlig egendom och personliga tillhörigheter på
arbetsplats, bostad och offentliga lokaler. Skåpen är tillverkade i kraftig stålplåt.
<<Inbrottsfördröjande skåp
Skåp med nyckellås eller lättanvänt omställbart elektroniskt kodlås.
FR 3005
<< Inbrottsfördröjande skåp
Skåp avsedda för inbrottsskyddande förvaring på arbetsplatser, i bostaden och i offentliga lokaler.
lönnfack
<<Inmurningsskåp
Skåp avsedda för inbrottsskyddande förvaring på arbetsplatsen, i bostaden, båten etc.
SÄK 470
<< Små,
<<Stora och
<<Större säkerhetsskåp
avsedda att förvara sekretessbelagda handlingar, stöldbergärliga varor t.ex. tobak, alkohol, nycklar, elektronik mm. Finns med nyckellås eller kodlås.
V SÄK 6
<<Vapenskåp
Vapensäkerhetsskåp för vapen, ammunition och annan stöldbegärlig egendom. Godkänd för förvaring av skjutvapen enl. vapenlagen.
SÄK 1500
DEP KDEP IN 47 <<Deponeringsskåp
Boxar och skåp för deponering av kontanter, nycklar och andra värdesaker. Lämpliga för butiker, kontor mm.
SÄK 715VEPC

<<Datorsäkerhetsskåp
Fläktskåp avsedda att skydda mot stöld och skadegörelse av datorer, servrar och annan elektronisk utrustning
+