Skåp avsedda för brandskyddande förvaring av dokument eller datamedia.
Se vår skåpguide för förklaring av de olika brandklasserna.
Dokumentskåp -
DO 36/ 63E/ 74E/ 101E/ 142E >>
Dokumentbox
B 30 >>
Dokumentskåp -
DO 330/460/345/505/580/ 990>>
Vertikalskåp-
VER 2-60/ 3-60/ 4-60
/2-120/  3-120/ 4-120 >>
Datamediabox-
D 60 >>
Datamediaskåp-
DIS 36/ 52/ 71/ 72 >>