Skåp avsedda för brand- och inbrottsskyddande förvaring av t.ex dokument och kontanter.
Se vår skåpguide för förklaring av de olika brandklasserna.

BDS 35

<<Brandklassade stöldskydds skåp BIS
<<Brandklassade stöldskydds skåp CL
För förvaring av dolument, kontrakt, ritningar och mindre handkassor.

Kassaskåp K 1600 FS
<<Kassaskåp
För sekretessbelagda handlingar, nycklar och mindre handkassor.
Euro 90

<<Värdeskåp

<<Värdeskåp
Avsedda att skydda kontantbelopp från 50.000 Kr,
värdehandlingar eller annan stöldbegärlig egendom.